Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Sempozyum Tarihi ve Yeri

21-23 Mayıs 2021, Mersin

 

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş

7 Mayıs 2021

 

Bildiri Kabul Bildirimi

Başvuru Sonrası En Geç Bir Hafta İçinde

 

Kayıt-katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi

Katılım ücretinin, bildiri kabul mektubu geldikten sonra 1 HAFTA içerisinde ödenmesi gerekir.

 

Sempozyum Programının İlanı

14 Mayıs 2021

 

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih

6 Haziran 2021

 

Important Dates

IMPORTANT DATES

 

Symposium Date and Venue

21-23 Mayıs 2021, Mersin –  TURKEY

 

Deadline for Abstract Submission

7 May 2021

 

Acceptance Notification

Within one week after the submission

 

Payment for Registration Fee – Deadline of Payment

Participation fee must be paid within 1 WEEK after the receipt of the acceptance letter.

 

Announcement of the Program

May 14, 2021

 

Deadline for Submission of Full Text

June 6, 2021