SEMPOZYUM KONULARI

 • Arkeoloji
 • Çevre (Ekoloji) ve Atık Yönetimi
 • Coğrafya
 • Denizcilik
 • Dil ve Edebiyat
 • Ekonomi ve Ticaret
 • Eğitim Bilimleri
 • Fen ve Matematik Bilimleri
 • Güzel Sanatlar
 • Hukuk
 • İlahiyat/Din Bilimleri
 • Lojistik
 • Mimarlık Planlama ve Tasarım
 • Mühendislik
 • Ormancılık
 • Sağlık ve Tıbbi Bilimler
 • Sanayi
 • Sosyal, Beşerî ve İdarî Bilimler
 • Sosyoloji
 • Spor Bilimleri
 • Su Ürünleri
 • Turizm
 • Tarım, Gıda ve Hayvancılık
 • Tarih ve Sanat Tarihi
 • Veterinerlik
 • Yerbilimleri ve Madencilik
 • Diğerleri …

SYMPOSIUM TOPICS

 • Archaeology
 • Environment (Ecology) and Waste Management
 • Geography
 • Maritime
 • Language and Literature
 • Economy and Trade
 • Educational Sciences
 • Science and Mathematical Sciences
 • Fine Arts
 • Law
 • Theology / Religious Sciences
 • Logistics
 • Architectural Planning and Design
 • Engineering
 • Forestry
 • Health and Medical Sciences
 • Industry
 • Social, Human and Administrative Sciences
 • Sociology
 • Sports Sciences
 • Aquaculture
 • Tourism
 • Agriculture, Food and Livestock
 • History and Art History
 • Veterinary Medicine
 • Geoscience and Mining
 • Others …