SEMPOZYUM KONULARI

Daha önceki sempozyumlarımızda olduğu gibi multidisipliner bir bakış açısı ile gerçekleştireceğimiz bu bilgi şölenlerimizde de, çevreden ekonomiye, sağlıktan nükleer enerjiye, tarımdan sanayiye ve ticarete, güzel sanatlardan tarih ve arkeolojiye, sosyolojik yapıdan spor ve sanata, doğa bilimlerinden mühendisliğe her türlü bilimsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılıp, kayıt altına alınması hedeflenmektedir.

Sempozyumda sunulacak bildiriler, aşağıdaki alanlarda her türlü genel akademik çalışmaları kapsamaktadır. Bu bağlamda ele alınacak konuların yalnızca Mersin ve Akdeniz Bölgesi ile ilgili olma zorunluluğu yoktur. 

 • Arkeoloji
 • Çevre (Ekoloji) ve Atık Yönetimi
 • Coğrafya
 • Denizcilik
 • Dil ve Edebiyat
 • Ekonomi ve Ticaret
 • Eğitim Bilimleri
 • Fen ve Matematik Bilimleri
 • Güzel Sanatlar
 • Hukuk
 • İlahiyat/Din Bilimleri
 • Lojistik
 • Mimarlık Planlama ve Tasarım
 • Mühendislik
 • Ormancılık
 • Sağlık ve Tıbbi Bilimler
 • Sanayi
 • Sosyal, Beşerî ve İdarî Bilimler
 • Sosyoloji
 • Spor Bilimleri
 • Su Ürünleri
 • Turizm
 • Tarım, Gıda ve Hayvancılık
 • Tarih ve Sanat Tarihi
 • Veterinerlik
 • Yerbilimleri ve Madencilik
 • Diğerleri, …

SYMPOSIUM TOPICS

In this symposium, which we will hold with a multidisciplinary perspective, as in our previous symposiums, all kinds of social, cultural, economic and social, from environment to economy, from health to nuclear energy, from agriculture to industry and trade, from fine arts to history and archeology, from sociological structure to sports and arts, from natural sciences to engineering. environmental issues are aimed to be discussed and recorded in a scientific environment.

Papers to be presented at the symposium cover all kinds of general academic studies in the specified areas. In this context, it is not obligatory that the issues to be handled are only for Mersin and Mediterranean Region.

 • Archaeology
 • Environment (Ecology) and Waste Management
 • Geography
 • Maritime
 • Language and Literature
 • Economy and Trade
 • Educational Sciences
 • Science and Mathematical Sciences
 • Fine Arts
 • Law
 • Theology / Religious Sciences
 • Logistics
 • Architectural Planning and Design
 • Engineering
 • Forestry
 • Health and Medical Sciences
 • Industry
 • Social, Human and Administrative Sciences
 • Sociology
 • Sports Sciences
 • Aquaculture
 • Tourism
 • Agriculture, Food and Livestock
 • History and Art History
 • Veterinary Medicine
 • Geoscience and Mining
 • Others …